Enkele voorbeelden van geslaagde thesissen / masterproeven:

Noot: Hou er rekening mee dat het reglement voor de masterproef in de loop van de tijd aangepast werd. Zo wordt bijvoorbeeld momenteel de lengte van de tekst beperkt.

De Clercq Felix: "Etnische minderheden als presentator in beeld. Een Europees vergelijkend onderzoek", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2004)
De volledige tekst en bijlagen in gezipte pdf,
& een beknopte samenvatting.
De Prez Karolien: ""Tussen twee werelden" - identiteit bij de joodse en islamitische gemeenschappen in Antwerpen met betrekking tot het Israëlisch-Palestijns conflict.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2004)
De volledige tekst en bijlagen in gezipte pdf,
& een beknopte samenvatting.
Kimberly Verthé: "De hoofddoekenkwestie in het VRT-journaal. Op zoek naar oriëntaalse stereotypen in de beeldvorming van moslimvrouwen. Een discoursanalyse vanuit postkoloniale blik.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
De volledige tekst in gezipte pdf,
& een beknopte samenvatting.
Baeten Annelies: "Een Europese identiteit en een Europese civiele maatschappij: onbestaande? Een analyse van de Belgische berichtgeving naar aanleiding van het protest tegen de oorlog in Irak in twee traditionele mainstream kranten en een alternatief medium, en hun beeld van de Europese civiele maatschappij.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2006)
De volledige tekst in pdf
& een beknopte samenvatting.
Santana Maaika: "Radio als verzet. Een kwalitatief onderzoek naar de relatie van radio met het politieke bestel", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
De volledige tekst in pdf,
& een beknopte samenvatting.
Kristel Michiels: "Beeldvorming van de Rwandese Genocide. Een kritische discoursanalyse naar de representatie van de Rwandese genocide in de Vlaamse dagbladpers", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
De volledige tekst in pdf
& een beknopte samenvatting.
Helena Vlogaert: "Van mensenhandel naar menselijk onderhandelen? Een studie van de wisselwerking tussen beleidsactoren en NGO’s inzake mensenhandel", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
De volledige tekst en bijlagen in pdf,
& een beknopte samenvatting.
Leen Van Brussel-De Vriendt: " Cultureel burgerschap in een multiculturele samenleving: een (hoofd)rol weggelegd voor populaire media?", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
De volledige tekst in pdf
& een beknopte samenvatting.

Een lijst van andere eindverhandelingen uit het verleden:

 • Anne Renders: ”De Esthetisering van het sterven in opera en film: Een kwalitatief onderzoek naar de representatie van door door ziekte binnen vier cases", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Anthoons Nikita: 'Rockcultuur als basis voor de ontwikkeling van een jongeren subcultuur. Een vergelijkende analyse naar de inhoud van protest binnen Russische en Angelsaksische songteksten', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Baeten Annelies: '"Een Europese identiteit en een Europese civiele maatschappij: onbestaande? Een analyse van de Belgische berichtgeving naar aanleiding van het protest tegen de oorlog in Irak in twee traditionele mainstream-kranten en in een alternatief media, en hun beeld van de Europese civiele maatschappij', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2006)
 • Bastin Barbara: 'Het ideale lichaam. Een participerende observatie en discoursanalyse naar de definitie van het ideale lichaam in de gesprekken tussen klanten en therapeuten van een Leuvens figuurcorrectiecentrum.', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Batavier Gregory: 'Receptieonderzoek naar pamfletten over moslim (fundamentalisme) en de relatie tot het extreem-rechtse gedachtegoed bij inwoners van Deurne', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Birgit Stiens: "Een kwalitatieve inhoudsanalyse van de identiteit van de huisvrouwen in Desperate Housewives aan de hand van Goffmans frontstage en backstage theorie", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Bocken Merel: "Een receptieonderzoek naar taboe en transgressie rond shockerende reclamebeelden.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Bodequin Catherine: “De mogelijkheidsvoorwaarden van human interest-journalistiek. Een vergelijking van de reportagemagazines Koppen (TV1) en Telefacts (VTM)”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2004)
 • Boone Jo: "De receptie van genderconstructies in mainstream hiphop-videoclips", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Bornauw Maarten: “Pornografie op het internet: een kwalitatief onderzoek bij 16 tot 18 jarige jongens naar de belevenis van pornografie en naar de interactie ervan met hun eigen seksualiteitsbeleving”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Boudaou Nadia: "Searching for the common ground. De representatie van religieuze diversiteit in "de weg naar Mekka." Een kritische discoursanalyse naar de voorwaarden van interreligieuze dialoog tussen de islam en het christendom", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Brants Mattias: “(Media en oorlog). Verslaggeving over de oorlog in Darfour (Sudan): strijd tussen journalistiek en NGO’s.”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Brian Vatteroth: "De ideologische functies van kolonisering van de leefwereld en promotionele cultuur", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2002)
 • Colpin Kathleen: "Vlaams nationalisme: het discours van CD1V, Vlaams Belang en N-VA rond de staatshervorming voor de verkiezingen van 2007", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Colsoul Nathalie: "Receptieonderzoek bij jongeren naar de berichtgeving in de media over het Vlaams Blok, alias het Vlaams Belang", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Crabbe Liesbet: 'Essentialistische identiteit en stereotypering: een receptieonderzoek naar holebiseksualiteit in ‘de Heren maken de man’ en ‘Niki’s geheim’ aan de hand van focusgroepdiscussies en inhoudsanalyse van webfora', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2006)
 • Creemers Benny: 'Receptieonderzoek naar de ideologie en communicatiestrategie van het Vlaams Belang onder haar kiezer', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • David Antoine: ”Orientalisme en heldendood: Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de representatie van de dood van Mohamed Bouazizi en Benazir Bhutto in De Morgen, Daily Times en Le Temps", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • De Bast Nele: "De openbare omroep, zijn sociale cohesiebeleid en paternalistische discours. Een kwalitatieve analyse van het VRT-programma 'Fata Morgana'.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • De Boeck Caroline: "Relaties en sexualiteit in sitcoms; receptieonderzoek bij jongeren aan de hand van FC De Kampioenen.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • De Clercq Felix: “Etnische minderheden als presentator in beeld. Een Europees vergelijkend onderzoek”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2004)
 • De Herdt Christine: 'Horserace journalism over Filip Dewinter en Patrick Janssens tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de Vlaamse Geschreven Pers', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • De Muynck Katja: 'Constructie van mannelijkheid. Een generationele vergelijking van de receptie van stereotiepe en antistereotiepe beeldreclame aan de hand van focusgroepondezoek', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • De Prez Karolien: ““Tussen twee werelden” – identiteit bij de joodse en islamitische gemeenschappen in Antwerpen met betrekking tot het Israëlisch-Palestijns conflict.”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2004)
 • De Roeck Valérie: "De vreemde eend van de redactie. Initiatieven en drempels voor de allochtone journalist (in spe)", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • De Schryver, Els: "Een kwalitatieve tekstuele analyse van de berichtgeving van de actiegroepen die tegen het hoofddoekenverbod zijn", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2010)
 • De Splenter Véronique: 'Draagt etnografie bij tot een betere integratie van allochtonen? De receptie van autochtonen en allochtonen van deze marketingsstrategie aan de hand van de gevalstudie over Ay Yildiz van Base', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • De Troch Maaike: "Cool! Een onderzoek naar de rol van jeugdbijlagen van kranten bij het ontstaan, de evolutie en de verspreiding van kinderrages.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • De Trogh Thomas: ‘De legitimering van oorlog in de Belgische media: een discoursanalyse van de oorlogen tussen Israël en Libanon uit 1982 en 2006 in De Morgen, De Standaard, Le Soir en La Dernière Heure", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • De Vos Melissa: “Spanningsveld tussen de communicatie van religieuze symbolen en hun comodificatie – Visuele analyse van de verwerking van religieuze symbolen door ontwerpers binnen de haute-couture. Casestudy : Dolce en Galbana versus Karl Lagerfeld”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • De Wit Maaike: "De hiphop dandy en his hiphop candy. Een casusgericht onderzoek naar het openbaar debat rond genderconstructies in hedendaagse Rap- en hiphop video’s van mannelijke rappers", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2006)
 • Desmet Sofie: ”Ready, set, action! Reality-tv: een contradictio in terminis? Een onderzoek naar de productiemethoden van reality-tv en hun perceptie door fans. Case-study: de bachelor en Expeditie Robinson ", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Devacht Kris: 'Het spel van heterogeniteit en homogeniteit in subculturen: een analyse van het sound clash fenomeen bij de Reggae soundsystem performance', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Deweerdt, Anouk: "De symbolische representatie van mannelijke en vrouwelijke ministers in de Vlaamse roddelpers", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2010)
 • Dimitri De Vogelaer: "Een inhoudsanalyse naar de representatie van het vrouwelijke lichaam van rappers in hun videoclips: een receptieonderzoek bij Belgische jongeren", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2015)
 • Doms Kjell: 'Politiek cynisme bij jongeren. Een receptieonderzoek aan de hand van ‘De Zevende Dag’ bij Vlaamse laatstejaars ASO-, TSO- en BSO-studenten', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Drees Nele: “De strijd om de camera”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2004)
 • Eline Ledent: ”Professionele journalistiek online als een interactie tussen subjectposities: Een kritisch-vergelijkende analyse van aangeboden interactiestructuren op de nieuwssites van zes Vlaamse dagbladen en van de Vlaamse openbare omroep, en een inhoudsanalyse van hun gebruik", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Elkhanf Bochra: "Burger zijn of toch weer niet? Publieksparticipatie bekeken vanuit het perspectief van de mediagebruiker: een kwalitatief onderzoek naar de receptie van publieksparticipatie in politieke programma’s a.d.h.v. focusgroepen. Casestudy: Mondelinge Vragen”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Ellen Van Genechten: ”Weg van het stereotype beeld van de vrouw in hedendaagse vampierseries? Een kwalitatieve inhoudsanalyse naar de (anti-)stereotype representaties van vrouwen in "Vampire Diaries" en "True Blood"", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Eva Boels:”Tabloidkenmerken in de online en geschreven pers”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2012)
 • Evelien Heeren: ”Een sociologisch onderzoek naar de consumptie van tweedehandskleding en de betekenis voor haar dragers. Modestad Antwerpen als case-study ”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2003)
 • Fatiha Ahalli: "Wat is de visie van Marokkaanse jongeren op een allochtonenzender? Een kwalitatief onderzoek naar de behoefte en verwachtingen op basis van bottom-up en top-down mediamodellen", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2003)
 • Gailly Jenna: 'Een groen Annus Horribilis: de representatie van Groen! in de Vlaamse kranten: March 2003 tot March 2004', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Gardedieu Maïté: 'De poetsvrouw of de loodgieter, de zwartwerker of de hardwerker, de vrome katholiek of de mp3-dief? Onderzoek naar de beeldvorming van Polen in Vlaamse kranten in de periode September-December 2005 en haar receptie door Poolse immigranten in Vlaanderen', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2006)
 • Gelshtein Maya: 'Een rechtvaardige samenleving? Een evolutie van de Schone Kleren Campagne en een publieksonderzoek naar haar nieuwsbrieven.', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Gilles Wijckmans: "Is punk dood? Een kwalitatief onderzoek naar de constructie van de sociale identiteit van 'de punker' door punk-muzikanten en hun fans", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2015)
 • Goethals Jasmien: "Receptieanalyse naar alternatieve media en media-activisme bij jongeren aan de hand van de Braziliaanse film Radio Favela.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Goethals, Kim: "De constructie van celebrity-status op de sociale netwerksite Twitter. Een kwalitatief onderzoek naar fan-praktijken.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2010)
 • Gonzalez Nathalie: 'Transnationaal mediagebruik bij etnisch-culturele minderheden in Brussel. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het bezit, gebruik en betekenis van de paraboolantenne bij jongeren', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Goossens Maarten: “Representatie van het dagelijks leven en de identiteitsconstructie van Palestijnen in Palestina. Een inhoudsanalyse van videoreportages uit het archief van een Joodse en een Palestijnse in België actieve organisatie”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2004)
 • Hannah Vanrintel: "Legitimatie van politiek geweld", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2012)
 • Hardeman Lara: 'Hoe Alternatief is alternatief? Onderzoek naar een perticipatief media project Noticiero Internacional de Barrio. en haar mediaproducten', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Hertenweg Debbie: 'Kookprogramma's op de Vlaamse televisie. De rol van gender in de publieksconstructie van mediaprofessionals van de kookprogramma's ‘SOS Piet’ en ‘Lekker van bij Ons’ onderzocht a.d.h.v. een kwalitatieve inhoudsanalyse en diepte-interviews’, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Hester Deserrano: “Oorlogsverslaggeving in de Vlaamse dagbladpers”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2012)
 • Hilde Martinez Y Tarin: "Een onderzoek naar de constructie van nationale identiteiten in de sportverslaggeving. Een inhoudsanalyse van de talkshows over het wereldkampioenschap voetbal 2002.”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2003)
 • Hoefnagels Hans: "Een analyse van de correspondentberichtgeving van drie openbare Europese zenders, NOS, TVE en VRT, over de oorlog in Irak", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Jasper Van Meerbeek: ”Een kwalitieve en kwantitatieve inhoudsanalyse naar de representatie van de heldendood in recente films uit het actiegenre", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Johan van Nieulande: "Narrativiteit en gamebeleving", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2012)
 • Katrien Schets: ”Onderzoek naar de representatie van toekomstdromen van tieners in de Amerikaanse series 'One Tree Hill' aan de hand van kwalitatieve inhoudsanalyse en receptieonderzoek met tieners van 15-17 jaar", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Katrien Segers: "De representatie van gewone mensen in De Slimste Mens ter Wereld: een exploratief-kwalitatief onderzoek naar de identiteit van onbekende quizkandidaten via inhoudsanalyse van berichten over het programma, inhoudsanalyse van het programma zelf en diepte-interviews met de onbekende kandidaten", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Kelly Hanon: ”Journalisten in populaire programma's: Een receptieonderzoek bij collega-journalisten naar de representatie van de journalistieke identiteit van Ann De Bie, Annelies Rutten en Peter Vandermeersch in "De Slimste Mens ter Wereld"", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Keyaert Geetha: 'Stakeholdership en Communicatierechten. Onderzoek naar de participatie van NGO’s aan de CRIS-campagne tijdens de tweede fase van de World Summit on the Information Society (WSIS) in Tunis. Een evaluatie', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2006)
 • Lamon, Anja: “Een kritische discoursanalyse naar de representatie van het liberalisme in South Park”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2010)
 • Lars Godeau: ”De representatie van status van overleden sporters: Een vergelijkende studie tussen de periode voor en na het overlijden door middel van een kwalitatieve inhoudsanalyse van Het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Leen Vangrunderbeek: "’De Pfaffs’: receptie-onderzoek naar het succes van een Vlaamse docu-soap met sterallures”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2003)
 • Legros Frederik: 'Lessen uit het verleden: De mediarepresentatie van de Roemeense revolutie van December 1989. Het Timisoara syndroom en de journalistiek: een kwalitatief onderzoek naar het journalistiek geheugen.', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Lempereur Sandrine: "De potentiële rol van de audiovisuele cultuurindustrie in het bestrijden van de stereotype voorstelling van het Oosten: wat kunnen we leren uit de mediale verzetstrategieën van de Afro-Amerikanen in de VS?", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Libaers Natalie: "Artainment: ervaring, beleving en vermaak. Een onderzoek naar de verwachtingen van jonge bezoekers van kunstmusea en naar de museale strategieën om aan deze verwachtingen tegemoet te komen.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Liesbeth Merckx: ”De hybride identiteit van de journalisten van StampMedia: van alternatieve journalist tot journalist-in-opleiding. Een kwalitatief onderzoek met de journalisten van StampMedia als casestudy", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Lotte Van Den Bogaert: "Participatieve praktijken van cultuurprogramma’s binnen community radio”, VAO Cultuurwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel (stopgezet)
 • Maertens Anton: ”Politieke communicatie en bewustzijn tijdens en na de herstructurering in Ford Genk van October 2003.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Marit Geert: 'Beeld(vorming) van de oorlog : een definitie in praktijk. Een kwalitatieve inhoudsanalyse naar de definitie en beeldvorming van oorlog in journalistieke reportages en oorlogsfilms.', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Mathay Bruno: "'Identiteit en beeldvorming van het publiek van sportevenementen. Een inhoudsanalyse van de sportverslaggeving tijdens de zomer van 2004 in De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.'", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Mattens Ellen: "De houding van de media in communautaire kwesties. Een onderzoek naar de articulatie van journalistieke waarden in de RTBF uitzending van 13 December 2006 over de vermeende Vlaamse onafhankelijkheid, en in het mediadebat hieromtrent in de Belgische dagbladpers.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Maya Van Holder: “Vrouwelijke kijksters en identificatieprocessen: een receptie-onderzoek naar de VRT-soap thuis”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2003)
 • Meire Jonas: "Een empirisch onderzoek naar de performance als communicatieve activiteit in de Vlaamse travestiewereld, ahv. participatieve observatie en diepte-interviews.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Mengyuan Li, Triangulation Research of Actors using Sina Weibo, University of Loughborough (2011)
 • Michiels Kristel: ”Een analyse naar de representatie van Hutu’s en Tutsi’s binnen de context van de genocide en post-genocide in de berichtgeving van de Vlaamse dagbladpers.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Mortier Mauger: “Het EU-communicatiebeleid op de korrel genomen: een evaluatie door Europese journalisten”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2004)
 • Mosselmans Mieke: “Een vergelijkende studie tussen het NRC Handelsblad en De Standaard omtrent de Amerikaanse presidentsverkiezingen 2004 tussen George Bush en John Kerry : een verkiezingsstrijd over beleid of persoonlijkheid ?”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Mostrey Sarah: 'Coca aan de macht? Een kritische discoursanalyse van het discours over coca van president Morales in de Boliviaanse geschreven pers tijdens de verkiezingsperiode van 2005', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Moyson Hans: ”(Het einde van) Het einde der ideologieën? Een kritische discoursanalyse in publicaties uitgaande van Cd&V, Open VLD en sp.a (en de recensies hierover) van het strategische gebruik voor het ideologieconcept.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Muyldermans, Stefanie: "De culturele legitimatie bij de lokale adaptatie van een televisieformat. Een kwalitatief onderzoek. Gevalstudie Red Mijn Huis - Cowboy Builders", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2010)
 • Neukermans Jessy: "De toeëigening van (media)debat en –discussie in Vlaamse gezinnen. Een etnografisch onderzoek naar de gezinsreceptie van het jeudjournaal Karrewiet.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Niky Patyn: "Power relations in two MUDs”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2003)
 • Nina Welvaert: "Een Michael Jackson fangemeenschap in rouw", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2012)
 • Op De Beeck Daphne: 'De rol van fandom in de identiteitsvorming van Clouseaufans van het eerste uur', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2006)
 • Philips Annelies: ”VRT, TF1 of RTM? Een kwalitatief onderzoek naar het nationaal en internationaal televisiegebruik van Marokkaanse jongeren in Brussel", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Phillips Annelies: 'Etnografisch onderzoek naar nationaal, lokaal, internationaal televisiegebruik in Marokkaanse gezinnen', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Raeymaekers Silke: “Journalistieke identiteit van de modejournalist : een onderzoek adhv interviews naar de identificaties van de modejournalist bij lifestylemagazines binnen de spanningsvelden tussen harde en zachte journalistiek en tussen elitaire en populaire cultuurjournalistiek”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Resmann Nick: 'De ideologie achter de Muur. Een comparatieve en kwalitatief/interpretatieve inhoudsanalyse van de berichtgeving over de Israëlische Muur rond de Palestijnse gebieden in Israëlische, Palestijnse en Belgische kranten', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Reubsaet Joris: 'Zegt Japan zijn Japansheid vaarwel? Een toetsende en vergelijkende casestudy van Japanse dagbladen.', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Robert Veerle: ”Belgische mode Brusselt! De Brusselse designer-mode als creatieve industrie: een kritische analyse van de betekenis van designermode voor de stad", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Ruijs Marie: 'De representatie van het Vlaams Belang in de Vlaamse media als een partij van het antagonisme. Kritische discoursanalyse naar de vijandsbeelden van het Vlaams Belang', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2006)
 • Santana Maaika: 'Radio als verzet: 'een kwalitatief onderzoek naar de relatiesvan alternatieve radio’s met het politieke bestel', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Schouppe Lisa: "Homoseksualiteit, film en empathie. Hoe leven bejaarden zich in in het dagelijkse leven van homoseksuele mannen en vrouwen. Een receptie-onderzoek aan de hand van de films Brokeback Mountain en Fucking Amal.”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Senne Rutten: "Een onderzoek naar de framing van de rebellen in Congo in De Morgen en De Standaard.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Shirley Tasker: "Bestaansvoorwaarden voor vredesjournalistiek. Kosovo - een case study", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2003)
 • Smets Jakob: 'Het spanningsveld tussen hybride identiteiten en dominante culturen: een receptieonderzoek naar de films Kassablanka en Shouf.Shouf Habibi bij jongeren van Marokkaanse origine.', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Soeryanto Esther: ”Beeldvorming van asielzoekers in vier toonaangevende Vlaamse kranten van September tot December 2004.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Souffriau Heidi: ”Een kwalitatief onderzoek naar de representatie van ‘reverse sex tourism’. De portrettering van de post-koloniale setting, de sekstoeriste en de mannelijke prostitué in fictie en non-fictie., Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Staepels Caroline: "Een receptieonderzoek naar de identiteit van Bekende Vlamingen in het VRT programma De rode loper", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Stefaan Vandenbossche: "Een kwalitatieve inhoudsanalyse naar de representatie van de identiteit vna de stad Brussel in de Vlaamse en Waalse televiesiejournaals", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2015)
 • Suarez Sanchez Olivier: “In de ban van de dobbelsteen: een kwalitatieve zoektocht naar de subculturele identiteit van Brusselse rollenspelspelers”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2004)
 • Tack Marian: "Analyse van communicatiestrategieën van 'de zwarte weduwen'", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Tamara D’Heer: "Elektronische burgerconsultatie in België en Vlaanderen. Een poging tot het verdiepen van de democratie?”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2003)
 • Telen An: ‘Media-event World Championship Football 2010’ in South-Africa, within the broader context of post-colonial South-Africa’, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Thibault Callebaut: ”Onderzoek naar het verschil in de waardering van het muziekalbum: receptie-onderzoek bij muziekliefhebbers, gekoppeld aan een kwalitatieve inhoudsanalyse van de corresponderende recensies in De Morgen, De Standaard en Focus Knack", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2013)
 • Thomas Marijke: “Het Augusta-schandaal verhaal en de Belgische politieke democratie. Enkele reflecties over de gespannen relatie tussen politiek, media en democratie.”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Tijs Michiels: "Het discours van de bedrijfswereld, de media en de consument. Een exloratief, kwalitatief onderzoek naar representatie en machtsverhoudingen binnen het discours van het drieluik Mercedes-Benz, de autopers en de consument”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2003)
 • Valerie Janssens: "De representatie van vrouwelijkheid op YouTube. Een kwalitatieve inhoudsanalyse en receptieonderzoek naar de representatie van vrouwelijkheid in de video's van San Pepper en Laci Green", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2015)
 • Van Aelst Ninah: 'De vrouwelijke lach. Op welke manier percipieert de televisiekijker de specifiteit van de humor van vrouwelijke stand up comedians? Een kwalitatief receptieonderzoek bij mannelijke en vrouwelijke kijkers tussen 20 en 50 jaar van het Vlaamse televisieprogramma Comedy Casino', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Van Assche Kim: "De constructie van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen in Vara’s Nieuwe Lagerhuis.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Van Boven, Chloé: “Genderstereotypen in de Walt Disneyaanse animatiefilm”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2010)
 • Van Brussel-De Vriendt Leen: "Cultureel burgerschap in een multiculturele samenleving : een (hoofd)rol weggelegd voor populaire media? De representatie van migrantenvrouwen in Flair en Libelle gedurende de periode 1991-2008. Een comparatieve discoursanalyse van de mediainhoud en van de productie”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Van Den Bilcke Hannie: "Communicatieve vertaling van mensenrechten. Een gevalstudie naar het ontwikkelingsproces van 'Het Geheugen van de Toekomst' project van CMD Brussel.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Van Den Cruijce Annelies: 'Polysemie in de nieuwe animatiefilm : Receptieonderzoek bij kinderen en volwassenen aan de hand van casestudies van Shrek en Chicken Run.', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Van Den Meerssche Valérie: "Vrouwenbesnijdenis in de Belgische en Egyptische geschreven pers : een onderzoek naar de representatie van vrouwelijke agency in een oriëntalistische context, aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse en een kritische discoursanalyse”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Van Gerwen Sam: ‘Het Tsjetsjeense conflict : onderzoek naar de representatie van oorlog in de Vlaamse geschreven pers’, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008) (co-promotor).
 • Van Humbeeck Arjen: 'De discursieve strijd van elitaire en populaire cultuurdefinities. Een discoursanalyse van Vlaamse beleidsdocumenten: 1999-2004', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2006)
 • Van Limbergen, Caroline: “De constructie van populaire journalistiek op de Vlaamse televisie”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2010)
 • Van Mulders, Ine: "De receptie van het construeren van vriendschap”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2011)
 • Van Pee Kim: "Sociale regulering en machtsstructuren in een virtuele wereld. Case studie: Second Life”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Van Rossem Jeroen: "Gender-bending in hedendaagse videogames : een kwalitatief receptieonderzoek naar de interpretaties en interpellaties van games. Cases : Digital Devil Saga 2, Guilty Gear X2 en Dynasty Warriors 6”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)
 • Van Schoorisse Elke: "Het mediagebruik van (de)krakersbeweging(en) in Vlaanderen. Etnografisch onderzoek naar de inbedding van inernet en televisie in hun dagelijks leven.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Van Thorre Valerie: ‘Merkbetekenis in en subculturele marktomgeving : hoe functioneren merken binnen de skatecultur : plaats, codes en betekenis. Een onderzoek naar consumentengedrag, waarden en motivaties binnen de skatecultuur, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2009)(co-promotor)
 • Vandenberghe Lies: 'Kan televisie werkelijk een mensenleven veranderen? Een bevraging van de participanten van het discussieprogramma Jan Publiek, 8 jaar na dato, over de impact van hun tv-programma.', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Vandeputte Lesley: 'Genderrepresentaties in de boeken van Agatha Christie. Een inhoudsanalyse en receptie-onderzoek', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Vandezande Dimitri: “Journalistieke opleidingen in Vlaanderen binnen een digitale context: een kritische analyse van het spanningsveld tussen specialisatie’ en generalisatie.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008) (co-promotor)
 • Verbeurgt Joris: ‘Dimensions of peace. A theoretical and empirical exploration’, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Vercruysse Maarten: "Evaluatie van het journalistieke project: het lezersparlement als instrument voor burgerschap. Een receptieonderzoek bij de lezers van het Belang van Limburg", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Vercruyssen, Dorien: "De vrouw in het werk van Pieter Aspe. Een kwalitatieve tekstanalyse naar de representatie van de vrouw in Aspes reeks over commissaris Van In.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2010)
 • Verhaegen Dries: "Baas in eigen buik! De ideologische abortusstrijd in de editorialen van drie in oorsprong verzuilde kranten De Standaard, Het Laatste Nieuws en De Morgen.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2006)
 • Verlinden, Oscar: "De articulatie van sterven in de Ierse en Belgische pers", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2010)
 • Verthe Kimberley: "De hoofddoekkwestie in het VRT-journaal", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Vervoort Thierry: “Het beeld van de politicus(a) in “De Laatste Show” - een receptieonderzoek bij leerlingen uit het secundair onderwijs”, Scom, Vrije Universiteit Brussel (2004)
 • Vlogart Helena: "De wissselwerking tussen NGO’s en beleidsvormers inzake mensenhandel.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2008)
 • Vuylsteke Anne-Catherine: "Een comparatief receptieonderzoek naar de mate waarin de representaties van holebi's in de populaire pers bijdragen tot tolerantie in de samenleving", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Vynck Emanuel: “Hebben kijkcijfers ongelijk? Een analyse van het media-activisme van fans aan de hand van drie gevalstudies van afgevoerde Amerikaanse series”, Cultuurwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel (2006)
 • Wallecan Laurence: 'De constructie van nieuwheid en trends in de modeberichtgeving. Een procesgerichte analyse van mode en de trend bont in twee Vlaamse vrouwenbladen', Scom, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Ward D'Hulst: "Een evaluatie van de doelstellingen en praktijk van FM Brussel op basis van een 4pijlermodel van community media", Cultuurwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel (2005)
 • Willième Ellen: "Dit is mijn wederhelft. Hoe reageren Vlamingen en Walen op hun representatie televisieprogramma's van de "andere" omroep? Een receptieonderzoek.", Scom, Vrije Universiteit Brussel (2006)

[back home]